AKTUALNOŚCI

Wyniki konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce oraz języka polskiego

W wyniku ogłoszonych konkursów na wakujące stanowiska nauczycieli z nadesłanych ofert wybrano następujące osoby jako najpełniej spełniające wymagane kryteria:

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Pani Natalia Kasprzycka;

- nauczyciel wiedzy o Polsce: Pani Agnieszka Ciarkowska

- nauczyciel języka polskiej: brak ofert (wobec konieczności utworzenia łączonej klasy gimnazjalnej w chwili obecnej SPK nie będzie ponawiać konkursu). 

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W salach Ambasady RP w Waszyngtonie zebrali się jak co roku uczniowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość poprowadziła żegnająca się już z polską szkołą, z powodu powrotu do Polski, p.o. kierownika SPK Julia Konowrocka. Podziękowania Gronu Pedagogicznemu za pracę związaną z krzewieniem wiedzy o Polsce i popularyzacją języka polskiego oraz polskiej kultury w imieniu Ambasadora RP złożył kierownik wydziału konsularnego Piotr Konowrocki, a młodzieży pogratulował wytrwałości i zapału, przydatnych przy nauce języka polskiego.

 

ogłoszenie o naborze nauczycieli

Kierownik SPK w Waszyngtonie ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela języka polskiego oraz nauczyciela wiedzy o Polsce. Szczegółowa informacja dotycząca warunków zatrudnienia oraz niezbędnych kwalifikacji w załączonych ogłoszeniach o konkursach.

Rekrutacja 2016/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z długim weekendem w USA, termin rekrutacji do SPK w Waszyngtonie ulega przedłużeniu do 4 czerwca 2016 roku.

Oryginał zgłoszenia ucznia wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumenty tożsamości dziecka i rodziców (do wglądu) należy przedstawić kierownikowi SPK w dniu 4 czerwca 2016 roku w godz. 9.00-13.00 w pokoju nauczycielskim, sala 113.

Strony

Subscribe to przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie RSS