Rekrutacja 2016/2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w związku z długim weekendem w USA, termin rekrutacji do SPK w Waszyngtonie ulega przedłużeniu do 4 czerwca 2016 roku.

Oryginał zgłoszenia ucznia wraz z niezbędnymi załącznikami oraz dokumenty tożsamości dziecka i rodziców (do wglądu) należy przedstawić kierownikowi SPK w dniu 4 czerwca 2016 roku w godz. 9.00-13.00 w pokoju nauczycielskim, sala 113.

Uwaga!

Jeśli dziecko nie ma polskiego paszportu i okazujecie Państwo amerykański paszport proszę o przyniesienie także amerykańskiej metryki urodzenia, gdyż muszę zweryfikować miejsce urodzenia dziecka (w amerykańskich paszportach wpisywany jest tylko stan urodzenia bez nazwy miejscowości).

Z poważaniem

Julia Konowrocka

Kierownik SPK