Ilustracja do wiersza " Dzieci w lesie"

Obraz namalowany przez uczennicę 5 klasy, Kingę Giemzę do wiersza Danuty Wawiłow “Dzieci w lesie”.