Grono pedagogiczne

 OPIEKUNOWIE KLAS

Rok szkolny 2019/2020 

 

KLASA I SP 

Natalia Kasprzycka

nataliakasprzycka@gmail.com

KLASA II SP 

Sylwia Gittler-Kołodziejczak

sylwanika@gmail.com

 KLASA III SP 

Patrycja Właśniewska

patwla@yahoo.com

  KLASA IV SP 

Joanna Roberts

tnjroberts@verizon.net

KLASA V SP 

Dorota Ponikiewska

dorotatm@yahoo.com

KLASA VI SP 

Katarzyna Kazimierczak

kasiakaz84@gmail.com

 KLASA VII SP 

Katarzyna Gierzyńska

kgnowak@yahoo.com

 KLASA VIII SP

Agnieszka Ciarkowska

ciarkowska@msn.com

KLASA I LO

Katarzyna Kazimierczak

kasiakaz84@gmail.com

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 Agnieszka Ciarkowska, email: ciarkowska@msn.com

 

 

 

 


Pokój Nauczycielski znajduje się w sali 114

 

 

 


ZAJĘCIA DODATKOWE

 

KLASY „ZERO” 

Bożena Wolska, Emilia Allani

 

RELIGIA w kl. II SP i III SP 

Ks. Jerzy Frydrych: email: polish.parish@parafia-dc.org