Legitymacje – nowy termin składania wniosków.

NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - Uprzejmie informujemy, że kolejny termin składania wniosków o wyrobienie legitymacji szkolnej oraz przedłużenie posiadanych legitymacji rozpoczyna się w najbliższą sobotę, tj. 11 stycznia. Wnioski można składać tylko do dnia 25 stycznia. Po tym terminie nie będzie już możliwości wystąpienia o nową lub przedłużenia posiadanej legitymacji.

Osoby zainteresowane wyrobieniem legitymacji szkolnej dla ucznia Szkoły Polskiej prosimy o wypełnienie wniosku w jednym egzemplarzu.  Uwaga: od 1 stycznia obowiązują nowe formularze wniosków- bez konieczności wpisywania adresu zamieszkania. Bardzo prosimy aby wnioski wypełniać drukowanymi literami. Należy pamiętać by wpisać słownie miesiąc urodzenia dziecka Konieczne jest również podanie numeru PESEL lub numeru innego dokumentu tożsamości, z którym dziecko będzie podróżować po Polsce.