Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WASZYNGTONIE Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WASZYNGTONIE

Aktualności

O szkole

O szkole

Szkoła Polska w Waszyngtonie, który istnieje od 1971 roku realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nie objętych nauczaniem w szkołach amerykańskich oraz przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i amerykańskiej. Stawiamy sobie dwa równorzędne cele: umożliwienie uczniom kontynuowania edukacji w Polsce oraz propagowanie tradycji Ojczyzny i języka polskiego.

Czytaj więcej
O szkole

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w WASZYNGTONIE

Adres:

Budynek Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Godziny otwarcia:
sobota
09:00 - 15:00
niedziela
09:00 - 15:00